برنجی که در اولین دوره کشت یعنی آغاز سال کشت آن شروع شده و برداشت آن در مرداد ماه است.

مزایای برنج کشت اول
1- پخت مناسب مخصوص طبخ
2- طعم و عطر مناسب در طبخ
3- استفاده مناسب از سموم کشاورزی در این کشت
4- بهره برداری آسان نسبت به کشت دوم

معایب برنج کشت اول
1- کیفیت برنج بستگی به نحوه درست کشاورزی دارد.
2- شالیزاری که از آن برنج بهره برداری شده باید خاک و بستر مناسب داشته باشد.

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

طارم هاشمی کشت اول سورت شده 10 کیلوگرم

۳۱۹,۰۰۰ تومان
 • طارم هاشمی
 • برنج عطری و خوشپخت محلی
 • درجه یک ممتاز
 • استان کشت برنجمازندران
 • منطقه کشت برنجمحمودآباد
 • آبادی کشت برنجگیلاپی
 • نوع کشت برنجکشت اول
 • کیفییت برنجدرجه یک. درصد خورده کمتر از 5%

برنج هاشمی قهوه ای هاشمی 5 کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۷۴,۰۰۰ تومان
 • برنج قهوه ای از طارم هاشمی اعلا
 • طرز پخت برنج قهوه ای به همراه محصول ارسال می گردد.
 • درجه یک
 • استان کشت برنجمازندران
 • منطقه کشت برنجمحمودآباد
 • آبادی کشت برنجگیلاپی
 • نوع کشت برنجکشت اول
 • محصول سورت نشده است

نیم دانه هاشمی کشت اول 10 کیلوگرم

۱۸۳,۵۰۰ تومان ۱۷۸,۰۰۰ تومان
 • نیم دانه هاشمی
 • برنج عطری و خوشپخت محلی
 • درجه یک
 • استان کشت برنجمازندران
 • منطقه کشت برنجمحمودآباد
 • آبادی کشت برنجگیلاپی
 • نوع کشت برنجکشت اول
 • نیم دانه هاشمی واقعی بدون مخلوط

سرلاشه هاشمی کشت اول 10 کیلوگرم

۲۳۸,۰۰۰ تومان ۲۳۵,۰۰۰ تومان
 • سرلاشه برنج هاشمی
 • برنج عطری و خوشپخت محلی
 • درجه یک
 • تمام خواص هاشمی را دارد
 • سرلاشه واقعی ( بعضی از سودجویان نیم دانه را با سرلاشه مخلوط می کنند.)
 • استان کشت برنجمازندران
 • منطقه کشت برنجمحمودآباد
 • آبادی کشت برنجگیلاپی
 • نوع کشت برنجکشت اول
 • کیفییت برنج:درصد خورده کمتر از 50%
لطفا توضیحات سرلاشه را در پایین بخوانید

سرلاشه هاشمی کشت اول 5 کیلوگرم

۱۲۱,۵۰۰ تومان ۱۱۷,۵۰۰ تومان
 • سرلاشه برنج هاشمی
 • برنج عطری و خوشپخت محلی
 • درجه یک
 • تمام خواص هاشمی را دارد
 • سرلاشه واقعی ( بعضی از سودجویان نیم دانه را با سرلاشه مخلوط می کنند.)
 • استان کشت برنجمازندران
 • منطقه کشت برنجمحمودآباد
 • آبادی کشت برنجگیلاپی
 • نوع کشت برنجکشت اول
 • کیفییت برنج:درصد خورده کمتر از 50%
لطفا توضیحات سرلاشه را در پایین بخوانید

نیم دانه هاشمی کشت اول 5 کیلوگرم

۸۹,۵۰۰ تومان
 • نیم دانه هاشمی
 • برنج عطری و خوشپخت محلی
 • درجه یک
 • استان کشت برنجمازندران
 • منطقه کشت برنجمحمودآباد
 • آبادی کشت برنجگیلاپی
 • نوع کشت برنجکشت اول
 • نیم دانه هاشمی واقعی بدون مخلوط

طارم روشن کشت اول 10 کیلوگرم

۲۵۹,۰۰۰ تومان
 • طارم روشن
 • 90 درصد ویژگی های طارم هاشمی را دارد
 • درجه یک
 • استان کشت برنجمازندران
 • منطقه کشت برنجمحمودآباد
 • آبادی کشت برنجگیلاپی
 • نوع کشت برنجکشت اول
 • کیفییت برنجدرجه یک. درصد خرده 5%

طارم هاشمی کشت اول سورت شده 5 کیلوگرم

۱۵۹,۵۰۰ تومان
 • طارم هاشمی
 • برنج عطری و خوشپخت محلی
 • درجه یک ممتاز
 • استان کشت برنجمازندران
 • منطقه کشت برنجمحمودآباد
 • آبادی کشت برنجگیلاپی
 • نوع کشت برنجکشت اول
 • کیفییت برنجدرجه یک. درصد خورده کمتر از 5%

طارم روشن کشت اول 5 کیلوگرم

۱۲۹,۵۰۰ تومان
 • طارم روشن
 • 90 درصد ویژگی های طارم هاشمی را دارد
 • درجه یک
 • استان کشت برنجمازندران
 • منطقه کشت برنجمحمودآباد
 • آبادی کشت برنجگیلاپی
 • نوع کشت برنجکشت اول
 • کیفییت برنجدرجه یک. درصد خرده 5%

طارم محلی کشت اول 20کیلوگرم

۵۹۶,۰۰۰ تومان
 • طارم محلی
 • برنج دانه بلند اعلا و خوشپخت محلی
 • درجه یک ممتاز
 • استان کشت برنجمازندران
 • منطقه کشت برنجمحمودآباد
 • آبادی کشت برنجگیلاپی
 • نوع کشت برنجکشت اول
 • کیفیت برنجدرجه یک. درصد خورده کمتر از 5%

طارم محلی کشت اول 10 کیلوگرم

۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • طارم محلی
 • برنج دانه بلند اعلا و خوشپخت محلی
 • درجه یک ممتاز
 • استان کشت برنجمازندران
 • منطقه کشت برنجمحمودآباد
 • آبادی کشت برنجگیلاپی
 • نوع کشت برنجکشت اول
 • کیفیت برنجدرجه یک. درصد خورده کمتر از 5%

طارم محلی کشت اول 5 کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان
 • طارم محلی
 • برنج دانه بلند اعلا و خوشپخت محلی
 • درجه یک ممتاز
 • استان کشت برنجمازندران
 • منطقه کشت برنجمحمودآباد
 • آبادی کشت برنجگیلاپی
 • نوع کشت برنجکشت اول
 • کیفیت برنجدرجه یک. درصد خورده کمتر از 5%